Aktualizace 2012

Aktualizace

28.12.1012

Je povánocích a já předal úspšně po dlouhé cestě dioráma jako vánoční dar mé budoucí paní-mámě. Na průběh stavby se můžete podívat v sekci Dioráma - Dioráma motorkářů.

Aktualizace

18.12.2012

Trochu jsem zapracoval na modulu Kostelec 2 na znázornění skal. Výsledek posuďte sami. Myslím, že skály vypadají lépe než-li ze sádry.

Aktualizace

12:12:2012

Do menu jsem založil novou nabídku Dioráma, kde budu postupně prezentovat výseky krajiny. V brzké době zveřejním dioráma, které v současné době tvořím z názvem Silnice motorkářů. Toto dioráma je pro mě netradiční velikosti H0.

Aktualizace

19.11.2012

Trochu jsem si hrál a naprogramoval jsem jednoduché Multifunkční hodiny které jsem přidal do sekce Software. Případné připomínky posílejte buďto na e-mail uvedený v kontaktu, nebo přímo pod článek popisu programu. Předně bych rád zmínil, že program má malé kosmetické chyby o kterých vím.

Aktualizace

15.11.2012

Dlouho jsem odkládal zapojení modulu Širá trať Kostelec. Nakonec jsem se k tomuto úkonu dokopal. Do sekce Stavba kolejiště - Širá trať Kostelec jsem přidal aktualizaci Zapojování.

Aktualizace

15.10.2012

Na web do sekce Software - Evidence železničních modelů jsem přidal NOVOU verzi programu.

Aktualizace

7.7.2012

Do nové sekce DCC jsem přidal tabulky, jak jsem rozdělil adresy na kolejišti. Je to praktické a hodně to usnadní práci při programování v RailConntroleru.

Aktualizace

6.7.2012

Přidal jsem novou sekci v Menu a to DCC. Do této sekce jsem přidal stránky Instalace GenLi-USB zakoupeno z N-Shopíku a článek Komunikace TrainConntroleru s centrálou, Kreslení kolejiště v TrainConntroleru, Nastavení adres Blocku a výhybek.

Aktualizace

30.6.2012

Měl jsem v poslední době spoustu času, tak jsem mohl zapracovat na kolejišti. Přidal jsem do sekce stavba kolejiště nové stránky Terén pod mostem a Příprava krajiny.

Aktualizace

12.6.2012

A je tu další jeden z mích programů. Jedná se o výpočet předřadného odporu pro LED diody.

Aktualizace

6.6.2012

Pro zájemce o výrobu DPS jsem přidal návod na výrobu DPS (desky plošných spojů) fotocestou do sekce Postupy.

Aktualizace

2.6.2012

Po delší době jsem se opět dostal ke stavbě kolejiště. Přidal jsem tedy do sekce Stavby kolejiště/Křížkov/Stavba 2 novou stránku z mého počínání při stavbě.

Aktualizace

1.5.2012

V sekci Software jsem přidal další můj program pro Rozúčtování elektrické energie pro dvě bytové jednotky rodinného domu.

Aktualizace

24.4.2012

Přidal jsem novou záložku Software, kde bych chtěl prezentovat mé projekty, které budou volně ke stažení. A jako první program dávám Evidence železničních modelů.

Aktualizace

19.3.2012

Do mého vozového parku, přibyl jeden vagón řady "Y" 2. třídy od Tilliga. Přidal jsem jej do sekce Vozový park.

Aktualizace

5.3.2012

Doplnil jsem průběh stavby v sekci Širá trať Kostelec, stavbu 3, ve které jsem tvořil základní desku pod most a  základ krajinky pod mostem. Dále jsem se dostal se stavbou k výhybnému nádraží Křížkov. Stavbu jsem zahájil a doplnil Stavbu 1.

Aktualizace

20.2.2012

Tento měsíc je co do stavby a přípravy kolejiště úrodný. Proto jsem mohl přidat další dokumentaci z mé stavby. Přidal jsem do Stavby kolejiště v sekci Širá trať Kostelec další stránku Stavba 2.

Aktualizace

18.2.2012

Pro rozsáhlost tématu Centrální rozvody kolejiště, jsem založil novou sekci ve Stavbě kolejiště, kde se tomuto tématu budu věnovat podrobněji. Toto téma budu průběžně doplňovat. Přidal jsem také nový výkres do sekce Dokumentace a to Křížkov.

Aktualizace

12.2.2012

Do sekce dokumentace jsem přidal nové schéma zapojení "Řídící a hlavní rozvody kolejiště". Dále jsem přidal novou sekci Vozový park, která bude postupně doplňována o zakoupené modely. Jako první model jsem zakoupil T 478 3112 ČSD.

Aktualizace

6.2.2012

Po dlouhé době jsem zapracoval na kolejišti. Mé počínání jsem přidal na web. Do sekce stavba přibyl další modul Širá trať Kostelec - Stavba 1. A jako vždy, jsem přidal návrh v sekci dokumentace.