Komunikace TrainConntroleru s centrálou

 

Po úspěšné instalaci, musíme říct programu, jaký DCC systém na kolejišti používáme a jaký port budeme využívat pro spojení s centrálou. To definujeme v horní liště v nabídce „Railroad“ výběrem „Setup Digital Systems“.

Po kliknutí na nabídku se otevře okno s nastavením „Setup Digital Systems“.

Pro výběr DCC systému můžeme poklepat přímo na položku označenou v tabulce „Connected Digital Systems:“ , nebo kliknutím na tlačítko „Change…“. Otevře se další okno „Digital System“ pro výběr DCC systému a výběr portu. DCC systém vybereme v rozbalovacím seznamu „Select Digital System:“ 

Port který budeme využívat pro komunikaci s kolejištěm vybereme v rozbalovacím seznamu „Select Port:“ Jakým způsobem zjistíme port popisuji na konci článku Instalace GenLi-USB.

Poté potvrdíme obě okna tlačítkem „OK“. Program je nyní připojen k centrále kolejiště. Tento stav se objeví dole v informační liště, kde se změní barva indikátoru na zelenou s popiskem nadefinovaného portu.

Komplikace na které jsem narazil :

Pokud se spojení nezdaří, což se mi občas stalo, vyskočí chybové hlášení. klikněte na tlačíto Storno a program ukončete. Propojte dekodér s centrálou a s počítačem. Poté centrálu připojte k napájením. Znovu zapnětete program a postup opakujte nebo můžete rovnou zkusit připojit se k centrále v liště nabídek Railroad -> Connect.

Mě se nepodařilo navázat spojení s kolejištěm, abych neodškrtnul zaškrtávací políčko „Stop on Close“ v okně „Setup Digital Systems“ . Pokud bylo zaškrtávací pole zaškrtnuté, spojení neproběhlo.