Stavba 12 - Drny v kolejích

Už mě přišla očekávaná foliáž drnů a mohl jsem otrsat kolejiště. Drny jsem vytrhával z podkladu foliáže pinzetou. Jednotlivé drny jsem lepil přímo na podklad ještě před zaštěrkováním. Když jsem uvážil, že je hotovo a byl jsem spokojen z výsledkem, začal jsem lepit po stranách modulu foliáže od Poláka Neobdělávaná louka varianta A k.č. 4701 a Neobdělávaná louka varianta B k.č. 4702. U Opěrné zdi u tunelu jsem lepil foliáž zase od Poláka Strukturstat jemný zelená travní k.č. 5953. Tou samou foliáží jsem udělal trávu i pod kopci. Po přilepení zmíněných foliáží jsem přešel k zaštěkování štěrkem od Auhagenu TT štěrk tmavě šedý. Po urovnání štětcem jsem štěrk rozprašovačem navlhčil a zakapal rozředěným Herkulesem s vodou v poměru 1:1. Následovalo tvorba sypaného nástupiště pro cestující. To jsem zaštěrkoval štěrkem od Poláka Štěrk velikosti N hnědý světlý k.č. 5351.

Místo naproti opěrné zdi u tunelu, nechávám ještě nezaštěrkované. Plánuji zde malou remízu. Zatím jí však nemám.