Instalace dekodéru Gen-LI USB

Zakoupil jsem od Honzy Hlaváčka na jeho N-Shopiku dekodér pro komunikaci centrály s počítačem s názvem Gen-Li USB (mini) objednací číslo Digi-CZ 016-A. Celý dekodér vypadá takto: 

Spodní strana dekodéru

Vrchní strana dekodéru

Kabel k propojení počítače a kabel k propojení s centrálou se k dekodéru neprodává. Tyto komponenty si musí každý uživatel vyrobit, nebo sehnat sám. Propojovací kabel k dekodéru a centrály je tvořen z jedné strany telefonním konektorem a z druhé strany volnými vodiči, které se propojí s centrálou.

Konektor který se připojí do dekodéru

Propojení s centrálou

Rád bych upozornil na detail barev jednotlivých vodičů v kabelu a jejich připojení. 

Než připojíme dekodér k počítači, je nutné stáhnout ovladač. Mě se tento soubor otevřel v novém okně jako psaný text. Text jsem zkopíroval do textového editoru NotePad (Poznámkový blok) a uložil ho s koncovkou *.inf. Zprvu jsem si chtěl soubor pojmenovat po svém, ale při instalaci windows ovladač nenašel a hlásil, že se instalace nezdařila. Svůj pojmenovaný soubor, jsem tedy smazal a stáhnul z původním názvem. Vše bylo poté v pořádku. 

Pokud máme soubor stažený můžeme přejít k instalaci. Propojil jsem dekodér s centrálou a s počítačem. Až po tomto propojení, jsem zapnul napájení do centrály. Počítač mě upozornil na nový hadware a požádal mě o instalaci ovladače. Dal mi dvě nabídky. Vyhledat ovladač na CD a Vyhledat ovladač v počítači. Vybral jsem nabídku Vyhledat ovladač v počítači a zadal jsem celou cestu k ovladači. Počítač již ovladač nainstaloval a tím byla instalace hotová. Dekodér Gen-Li v počítači vytvořil nový virtuální port.

Abychom zjistili jaký že se nám vytvořil port, klikneme ve Windows na nabídku Start. Pravím tlačítkem klikneme na položku Tento počítač a z nabídky vybereme Spravovat.

Otevře se okno se Správcem zařízení. Z nabídky v levém sloupci vybereme Správce zařízení, který nám zobrazí veškeré zařízení v počítači do pravého sloupce. Mě dekodér vytvořil červeně zakroužkovaný port. S tímto portem budeme pracovat pro komunikaci pomocí programu na ovládání kolejiště a počítačem.

 

Jak vyvolat textové nastavení pokud nemáme "Hyperterminal"

Dle návodu, pro nastavení Gen-Li se musí ručně vyvolat „Hyperterminal“. Pokud používáte operační systém Windows Vista, nebo Windows 7, budete hledat „Hyperterminal“ marně. Tyto operační systémy „Hiperterminal“ neobsahují. Řešení ovšem je. Je třeba stáhnout Putty program (Putty.exe), který nám poslouží jako „Hyperterminal“. Ten to program se neinstaluje. Stačí ho pouze spustit. V programu lze spouštět hodně funkcí. Nás ovšem bude zajímat pouze jedna nabídka pro spuštění. A to z levé nabídky Session. Po kliknutí na tuto nabídku se dostaneme na výběrové nastavení, co budeme spouštět.

Z nabídky Connection type: vybere zaškrtávací kolečko Serial.

Mě se hned port vypsal sám. Předpokládám, že pokud používáte víc portů než jeden, bude možnost výběru portu v kolonce Seriál line a Speed. Pokud tomu tak nebude, budete muset pravděpodobně tyto položky vypsat ručně. Pokud máte vyplněno, je dobré toto nastavení uložit pro budoucí použití. Ale nemusíte toto nastavení ukládat. Do kolonky Saved Sessions vyplňte název jaký chcete. Já vepsal Otevri_Port. Poté klikněte na tlačítko Save. Nastavení se uloží a objeví se v seznamu. Pro budoucí otevření postačí pouze kliknout z nabídky v seznamu a vše se vypíše do potřebných políček.

Nyní stačí kliknout na tlačítko Open. Otevře se naše požadované textové okno.

 

Propojíme Gen-Li s počítačem a centrálou a zapneme  do centrály napětí. V okno se vypíše prapodivný text, za který napíšeme dccdcc který se nebude zobrazovat.

Po napsání textu se otevře v okně požadované textové nastavení.

V tuto chvíli postupujeme v nastavení  dle návodu který je volně ke stažení v N-Shopíku.

Problémemy které zatím mám:

1 - neukazuje se textový editor pro nastavení dekodéru. Tento editor, by se měl zobrazovat po připojení dekodéru k počítači dle návodu

Stav: Vyřešeno viz. výše

2 - po připojení dekodéru k počítači, .problikne červená LED dioda.

Stav: Testuje se

         Tento stav je asi normální. Pravděpodobně dekodér upozorňuje připojení k počítači

3 - při navázání komunikace pomocí programu RailConntroleru, blikají všechny tři indikační diody. Centrála ovšem příkazy příjme a provádí  je bez chyby. Neindikuji se stavy pomocí LED diod. Není vizuální kontrola komunikace. 

Stav: Testuje se

         Zkusil jsem nastavit jinou adresu dekodéru. Místo přednastavené adresy 29, jsem nastavil adresu 30. Stav je beze změn.