Rozúčtování elektrické energie

Program je založen na jednoduchém matematickém vzorci. Podmínkou jsou dvě měřená místa a společná faktura na jedny hodiny. Jedny hodiny měří celý barák a druhé hodiny měří jedno patro. Program počítá pouze s dvěma patry. Program ukládá zadaná data a není možné je mazat. Smazání je možné pouze při nezadání požadovaných hodnot tlačítkém "Opravit", které se zviditelní pouze při nezadání všech požedovaných hodnot.

Při spuštění programu se otevře úvodní okno:

Záznam se přidá pomocí tlačítka "Přidat". Při kliknutí se otevře okno pro odečet hodnot:

Do pole "Původní stav" se zadá např. stav k 1.1. a do pole "Nový stav" se zadá stav k 1.2. Poté se klikne na tlačítko "OK". Zobrazí se okno pro zadání měsíčních plateb a zúčtovacího období. 

Pro rozúčtování celého roku dle faktury se postupuje stejně. Nejprv zadat hodiny:

... a poté platby a období.

Po vepsání všech potřebných hodnot se zobrazí tlačítko "Ulož". Pro uložení je třeba záznam uložit.

Při využívání nízkého i vysokého tarifu (VT/NT) stav číselníku nerozhoduje. V konečném rozúčtování se tyto tarifi sečtou do konečného čísla, dle faktury. S toho plyne, že cena se v ročním rozúčtování projeví na obje bytové jednotky.

Pro náhled do historie záznamů slouží tlačítko "Historie". Po kliknutí na tlačítko se změní úvodní okno. Pro návrat na úvodní zobrazení slouží tlačítko "Zavřít":

Historie pro měsíc:

Historie pro rok:

Zip je nutné rozipovat. Zip obsahuje dve soubory která musí být pro správnou funkci spolu ve složce. Program nevižaduje žádnou instalaci. Je možné ho pženášet třeba na flash disku.

Rpo stažení programu použíjte tento odkaz: https://uloz.to/x3AH2d1/rozuctovani-preklad-zip

 

 

Diskusní téma: Rozúčtování elektrické energie

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek