Stavba 7 - Zábradlí kolem pahorku

Když bylo zatravněno a já se díval na pahorek, přemýšlel jsem jak pokračovat. Nakonec mě napadlo postavit ryze české zábradlí, aby cestující nemohli volně odbíhat na pahorek.

Zábradlí je zhotoveno ze zbytků kolejových prutů délky cca 2 cm.Do prutů jsem vyvrtal dva otvory průměru 0,8 mm. Nejdřív jsem přilepil pruty do terénu a potom jimi protáhl drátek průměru cca 0,5 mm. Šlo to docela dobře až na úsek kde zábradlí  kopíruje zatáčku. U ní jsem musel použít malé násilí, ale nakonec se to povedlo.

Po protažení drátku jsem musel srovnat trochu sloupky zábradlí. Aby to nevypadalo tak úhledně a pravidelně, nerovnal jsem je do úplné roviny. Drátek jsem neletoval, ale pouze přilepil vteřinovím lepidlem. Po zaschnutí lepidla jsem zábradlí natřel pouze olejovou barvou Sienou pálenou. Druhý den po zaschnutí barvy jsem kolem zábradlí lepil keře. Keře pochází z foliáží od Poláka Divoké keře - Zelený mix k.č. 5904.